Praktische Informatie

Praktische Informatie voor (Aspirant) Leden

 

Hier staat alles wat een (aspirant) lid van het zingen in de cantorij moet weten.

De cantorij zingt…

  • elke woensdagavond, repetitie van 20.00-22.00 uur in de Oude Kerk.
  • gemiddeld eens in de twee weken in de zondagse eredienst om 11.00 uur. Om 10.00 uur is er een repetitie.
  • in bijzondere diensten rond de feestdagen: kerstnachtdienst op 24 december, kerstochtenddienst op 25 december, Witte donderdag, Goede vrijdag en de Paasnacht.
  • incidenteel bij radio- televisie- en CD-opnamen, bij kerkmuzikale evenementen en bij concerten.

Je krijgt van ons in bruikleen…

  • een pij. Tijdens de kerkdiensten draagt de cantorij koorpijen, die eigendom zijn van de cantorij en in beheer bij een van de cantorijleden. Elk cantorijlid krijgt een eigen pij toegewezen. De pijen blijven in de Oude Kerk; je hoeft je pij niet mee naar huis te nemen.
  • de bundel Chorale.
  • alle bladmuziek. De bladmuziek wordt verzorgd door de cantorij en blijft eigendom van de cantorij.

Wat wij vragen…

  • aanwezigheid en inzet! Tijdens de repetitie is een lijst aanwezig waarop leden hun presentie tijdens de diensten kunnen aantekenen. We vragen je deze lijst zo vroeg mogelijk, d.w.z. enige weken voor de betreffende dienst, in te vullen.

Tot slot: de contributie…

  • De contributie voor alle cantorijleden is €25 per jaar en moet worden overgemaakt op gironummer NL94 INGB 0003385374 t.n.v. Penningmeester Sweelinckcantorij, Amsterdam.