Stichting Cantoraat

Stichting Cantoraat

 

De Stichting Cantoraat Oude Kerk is opgericht toen de Sweelinckcantorij verhuisde van de Nieuwezijds Kapel naar de Oude Kerk, vooral met het doel de belangstelling voor de muziek van Jan Pieterszoon Sweelinck te vergroten. Later werd de Stichting Cantoraat de uitgeverij van nieuwe liturgische muziek van Sytze de Vries, Willem Vogel en Christiaan Winter. Deze liturgische muziek is samengebracht in vijfentwintig delen Amsterdamse Katernen (zie hieronder). Daarnaast stimuleert en faciliteert de stichting Cantoraat het onderzoek naar kerkmuziek en kerkmusici.

1.     U alle eer     Éénstemmige vaste gezangen voor gemeente
2.     Glorie de Eeuwige     Meerstemmig ordinarium voor gemeente en koor
3.     Waar mensen zingen I     Liederen
4.     Die voor mensen…     Tafelgebeden
5.     Roepen wij mensen     Wisselende onderdelen voor de dienst van de Voorbereiding
6.     Alle eer en alle glorie     Grote Gloria-hymne
7.     Wachters op de morgen     Gezangen voor de Paasviering
8.     In uw handen     Avondgebed
9.     De weg van een pelgrim     Psalmfragmenten
10.     Door het licht beoogd     Liederen en motetten bij het Johannesevangelie
11.     Met vrede gegroet     Liturgische gezangen voor avondgebeden
12.     Het licht is uitgezaaid     Liederen en motetten voor Advent en Kerst
13.     Waar mensen zingen II     Liederen
14.     Mattheuspassie     Voor koor, gemeente en solisten
15.     De bron van alle zegen     Liederen en motetten
21.     Gij die troont     Zes gebeden voor gemengd koor
22.     Als een schip op het water     Liederen
23.     Zij moeten zingen     Psalmen
24.     Daar vloeit de vrede     Motetten
25.     Die nooit te ver zijt     Onberijmde gezangen
26.     Gekomen is het uur     Johannespassie
27.     And ever shall be     Magnificat & Nunc Dimittis
28.     Zingend wordt uw naam     Vaste gezangen voor een dienst van Schrift en Tafel
29.     Zend Gij uw Geest uit     Motetten
30.     Genesteld aan uw hart     Liederen

Exemplaren van de Amsterdamse Katernen zijn te verkrijgen door uw bestelling op te geven aan:

Stichting Cantoraat Oude Kerk
Oudekerksplein 13
1012 GX Amsterdam

óf een mailbericht te sturen aan: info@nullsweelinck.nl