Giften

Steun de Sweelinckcantorij!

 

De basisondersteuning voor de Sweelinckcantorij komt van de Protestantse Kerk Amsterdam (via de Oudekerkgemeente) en van de leden van de cantorij. Wij kunnen altijd extra geld gebruiken: voor het aankopen van muziek, voor het inhuren van instrumenten (en instrumentalisten), en voor het geven van concerten in binnen- en buitenland.

Giften zijn zeer welkom op NL 94 INGB 0003385374, tnv de Penningmeester, Sweelinck Cantorij Oude Kerk.
Wij danken u voor uw steun.